NWE - INTERREG IV B
amice logo

AMICE

Climate Changing? Meuse Adapting!

Andere actualiteiten

donderdag, maart 5 2009
AMICE officially approved

vrijdag, april 3 2009
Work Package 1 starts !

maandag, april 27 2009
First Project Steering Group meeting

dinsdag, april 28 2009
AMICE startbijeenkomst

dinsdag, april 28 2009
Site visit - Ny village and the Naives plain - Belgium

donderdag, juni 18 2009
WP4 starts !

donderdag, september 3 2009
Progresses from WP1

donderdag, september 10 2009
The Mekong delegation interested in the AMICE project

vrijdag, september 11 2009
WP3 Partners want to increase interactions between their respective actions

donderdag, oktober 15 2009
Project Steering Group meeting report - First Payment Claim

donderdag, oktober 25 2012

Hoogwaterbeheersing op de Nederlands

De oefening in het kader van het Europese project AMICE bij te wonen op Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2012.

Elke crisis organisaties in het stroomgebied van de Maas heeft zijn eigen werkwijze, formats en systemen. Vaak zijn deze binnen de eigen crisis organisatie goed op orde, maar is de informatie uitwisseling tussen organisaties nog onvoldoende. Bij de partners van het programma AMICE zijn inmiddels een aantal maatregelen genomen
om dit beter te stroomlijnen en zodoende beter voorbereid te zijn op crisissituaties die - mede als gevolg van klimaatveranderingen - kunnen optreden in het stroomgebied van rivieren..
Voor het stroomgebied van de Maas is een Europees project AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impact of Climate Evolution) gestart, dat verbetermaatregelen op gebied van waterbeheer op de Maas coördineert.
Eén van de doelstellingen van AMICE is om de bij hoogwater op de Maas betrokken organisaties, processen, informatie en systemen met elkaar te
koppelen en te delen. Hierdoor kan een gezamenlijk beeld en context worden opgebouwd van een crisissituatie bij hoogwater. Op basis van dit gezamenlijke beeld kan regie worden gevoerd en kunnen op elk niveau de juiste beslissingen
worden genomen.
Naar aanleiding van de hoog watersituaties op de Maas eind 2010 en begin 2011 en deelprojecten vanuit AMICE is de samenwerking tussen partners in Nederland intensief geanalyseerd en verbeterd.
Om deze samenwerking in de praktijk te beoefenen is in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid/Limburg, Rijkswaterstaat en het waterschap Roer en Overmaas besloten om de eigen processen alsmede de optimalisatie van de onderlinge informatie uitwisseling te beoefenen.
Wij willen met deze oefening de Nederlandse werkwijze en maatregelen voor hoogwaterbeheersing op de Maas aan u en onze andere partners in het Maasstroomgebied presenteren en gekoppeld hieraan het belang van grensoverschrijdende informatie uitwisseling nog eens extra onderstrepen.
Aan het einde van de dag hopen we dat u als partners crisisbeheersing in het Maasstroomgebied:
· Beter met elkaar heeft kennisgemaakt,
· Begrip heeft voor de manier van crisis beheersing in Nederland,
· Gezamenlijke aanknopingspunten heeft geïdentificeerd om de uitwisseling van informatie (zowel crisis als water gerelateerd) te kunnen verbeteren

De partners betrokken bij deze actualiteit :

  • APS
  • CETMEF
  • EPAMA
  • FHR
  • Région Wallonne (GTI)
  • Rijkswaterstaat
  • add comment Een commentaar toevoegen :