NWE - INTERREG IV B
amice logo

AMICE

Climate Changing? Meuse Adapting!

De Maas is een van de grootste bevaarbare rivieren in NWE. Het stroomgebied omvat 5 lidstaten en ligt in de dichtstbevolkte gebieden van NWE. De afvoer varieert sterk. In de winter van 1993 had de rivier een afvoer van 3100 m3/sec op de grens tussen NL en BE en dit daalt in de zomer tot 10-40m3/sec. Het is een regenrivier, die niet gevoed wordt door smeltwater of grondwater. Tussen veranderingen in het klimaat en hoge en lage afvoeren bestaat een direct verband. Hierdoor ontstaan risico’s voor het gebruik van de rivier, maar ook voor infrastructuur, industrieën en onschatbare historische en ecologische waarden. Het Maasdal, met een oppervlak van 34.548 km² en bijna 9 miljoen inwoners vormt een belangrijke verbinding tussen de 5 lidstaten in het stroomgebied. Deze landen werken samen in het IMC, dat in 2002 werd gevormd om de Kader Richtlijn Water (2000/60/CE) te coördineren.