NWE - INTERREG IV B
amice logo

AMICE

Climate Changing? Meuse Adapting!

In relatie tot dit thema zijn voor het Maasdal al enkele studies verricht, die zijn samengebracht in ‘The impacts of climate change on the discharges of the river Meuse’,2005 door het IMC.De conclusies zijn

  • Toename van het aantal overstromingen in de winter en toename van extreme situaties
  • Toename van lage afvoeren als gevolg van de verhoging van de temperatuur en toegenomen vraag naar water
  • Noodzaak om te komen tot gemeenschappelijke aanvaarde scenario's en betere transnationale coördinatie van het waterbeheer. De transnationale samenwerking zal resulteren in rivierdalbrede scenario's over dit thema en de hierbij behorende afvoeren